หนังสือ 100 Interior Designers ได้ลงภาพบทสัมภาษณ์ของ D.E.C Design หนังสือบ้านในฝันได้ลงภาพผลงานการตกแต่งของ D.E.C Design โดยเป็นผลงานการตกแต่งภายในบ้านคุณ อังคณา รัขดา ห้วยขวาง กรุงเทพฯหนังสือบ้านในฝันได้ลงภาพผลงานการตกแต่งของ D.E.C Design โดยเป็นผลงานการตกแต่งภายในบ้านคุณ บุญชัย ประจวบคิรีขันธ์หนังสือ Life and home ได้ลงภาพผลงานการตกแต่งของ D.E.C Design โดยเป็นผลงานการตกแต่งภายในบ้านคุณรุจิรัตน์ จรัญวิลล่า 3 กรุงเทพฯหนังสือ Dream House ได้ลงภาพผลงานการตกแต่งของ D.E.C Design โดยเป็นผลงานการตกแต่งภายในบ้านคุณ สุกัญญา นครปฐมหนังสือ Modern Home ได้ลงภาพผลงานการตกแต่งของ D.E.C Design โดยเป็นผลงานการตกแต่งภายในบ้านคุณสมบัติ กรุงเทพหนังสือบ้านในฝันได้ลงภาพผลงานการตกแต่งของ D.E.C Design โดยเป็นผลงานการตกแต่งภายในบ้านคุณขจร ท่ามะกา กาญจนบุรีหนังสือบ้านในฝันได้ลงภาพผลงานการตกแต่งของ D.E.C Design โดยเป็นผลงานการตกแต่งภายในบ้านคุณ พรรณพิมล หมู่บ้าน เบญญาภา ราชพฤกษ์ กรุงเทพหนังสือบ้านในฝันได้ลงภาพผลงานการตกแต่งของ D.E.C Design โดยเป็นผลงานการตกแต่งภายในบ้านคุณสีตจิต หมู่บ้าน มัณฑณา ศรีนครินทร์ กรุงเทพหนังสือบ้านในฝันได้ลงภาพผลงานการตกแต่งของ D.E.C Design โดยเป็นผลงานการตกแต่งภายในบ้านคุณเสรี พัทยาหนังสือบ้านในฝันได้ลงภาพผลงานการตกแต่งของ D.E.C Design โดยเป็นผลงานการตกแต่งภายในบ้านคุณประยุทธ โกลเด้นแลนด์